Never ask how to use, just wonder how to make...

Mar 24, 2012

Snag.gy - Upload ảnh từ clipboard

Bình thường khi muốn chia sẻ ảnh chụp màn hình lên web, chúng ta cần thao tác các bước như sau:

1. Dùng phím PrintScr để chụp màn hình, hoặc Alt+PrintScr để chụp cửa sổ hiện hành. Hình ảnh được chụp sẽ được lưu vào clipboard.
2. Mở một chương trình chỉnh sửa ảnh, Paint chẳng hạn, và paste hình ảnh từ clipboard. Sau một vài bước chỉnh sửa đơn giản, chúng ta lưu ra một file JPG, PNG hoặc GIF.
3. Upload ảnh lên một dịch vụ chia sẻ ảnh như Photobucket hoặc Imagebin, rồi lấy link và chia sẻ mọi người.

Tuy nhiên, có một phương pháp hữu hiệu hơn, giúp rút ngắn quá trình trên:


Đây là dịch vụ được cung cấp bởi snag.gy. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn chỉ cần chụp ảnh màn hình và lưu vào clipboard bằng phím PrintScr, sau đấy mở trang snag.gy, dùng phím tắt Ctrl + V. Xong phần của bạn, còn sau đó snag.gy sẽ đọc ảnh từ clipboard và upload lên dịch vụ, rồi trả về một URL, bạn chỉ cần gửi địa chỉ này cho bạn bè.

Ngoài ra, nếu bạn muốn, snag.gy cũng cho phép bạn chỉnh sửa ảnh sau khi tải lên, với một số thao tác cơ bản như crop hoặc add text.

Và đây là một ảnh mình vừa screenshot: