Never ask how to use, just wonder how to make...

Jul 3, 2011

Sunday clip: The Story of Linux - Câu chuyện của 20 năm

Chủ nhật là ngày thoải mái nhất để xem các video clip. Hôm nay chúng ta sẽ xem một clip của Linux Foundation, thực hiện nhân dịp kỉ niệm 20 năm Linux. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại Linus Torvald đã viết ra Linux như thế nào, liên hệ với dự án GNU ra sao, và cùng xem cách mà Linux đã làm thay đổi thế giới 20 năm qua.


P/S: Tất nhiên, mỗi chúng ta đều xuất hiện trong câu chuyện này ;))