Never ask how to use, just wonder how to make...

May 9, 2010

Cần làm gì sau khi cài Ubuntu: Chạy script này ngay


Script được viết bởi Andrew[at]webupd8.org, Mục đích của script này là đơn giản hoá việc cấu hình mọi thứ của Lucid ngay sau khi cài đặt. Việc cấu hình bao gồm tự động mount các ổ NTFS lúc khởi động, thêm các kho (repository) bổ sung như Medibuntu hay GetDeb, xoá các gói không cần thiết, cài đặt các phần mềm quan trọng (VLC, Chrome, Dropbox,...) cho đến những tinh chỉnh nhỏ như chuyển windows button về bên trái theo kiểu Karmic, tắt âm thanh đăng nhập hoặc đổi ngày đầu tuần thành Thứ 2 thay vì chủ Nhật,...

Nhờ script, chúng ta có thể tiến hành nhanh chóng và đơn giản những công việc mà ta có thể phải tốn hàng chục câu lệnh.

Phiên bản mới nhất 0.4.9.1 đã hỗ trợ tiếng Việt. Các bạn có thể tải về từ địa chỉ:
http://launchpad.net/ubuntustart/0.4.x/0.4.9/+download/ubuntu-10.04-start-0.4.9.1.tar.gz

Một vài screenshot: