Never ask how to use, just wonder how to make...

Oct 30, 2008

Top secret routine of Microsoft Vista

That's Vista =))
CODE
/*
TOP SECRET Microsoft(c) Project:Longhorn(TM) SP1
Estimated release date:2008
*/
#include “win95.h”
#include “win98.h”
#include “leopard.h”

char chew_up_some_ram[10000000];

void main () {
while (!CRASHED) {

if (first_time_install) {
make_10_gigabyte_swapfile();
do_nothing_loop();
search_and_destroy(FIREFOX | OPENOFFICEORG | ANYTHING_GOOGLE);
hang_system();
}

if (still_not_crashed) {
basically_run_windows_xp();
do_nothing_loop();
}
}

if (!DX10GPU()) {
set_graphics(aero, very_slow);
set_mouse(reaction, sometimes);
}

// printf(”Welcome to Windows 2000″);
// printf(”Welcome to Windows XP”);
printf(”Welcome to Windows Vista”);

while (something) {
sleep(10);
get_user_input();
sleep(10);
act_on_user_input();
sleep(10);
flicker_led_promisingly(hard_disk);
}

creat_general_protection_fault();
}

(From http://silverhat.wordpress.com/2008/04/08/windows-vista-code-revealed/)

Oct 8, 2008

ƯỚC MƠ CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

Đời vẫn chê rằng: lập trinh viên
Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
Hay phân tích và đem số hoá
Thành bit, byte cả những nhành hoa
Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca

Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
Nên máy tính không biết làm thơ

Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự động
Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian...

(From fotech.org)