Never ask how to use, just wonder how to make...

Sep 14, 2008

Why Linux?

Linux là một hệ điều hành máy tính kiểu Unix. Linux là một ví dụ nổi bật nhất cho việc phát triển phần mềm miễn phí và nguồn mở; mã nguồn của nó có thể được xem, chỉnh sửa, sử dụng hay phân phối lại một cách miễn phí bởi bất kỳ ai.

Nổi tiếng chủ yếu vì mục đích sử dụng làm máy chủ, Linux đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tập đoàn lớn như IBM, Sun Microsystems, Dell, HP và Novell. Nó được sử dụng làm hệ điều hành cho nhiều hệ phần cứng khác nhau, bao gồm máy tính cá nhân, siêu máy tính, máy chơi game chuyên dụng (PS2 và PS3 là 2 ví dụ điển hình :D) và các thiết bị nhúng như là điện thoại di động hay router.


Bức ảnh trên là một trong những câu trả lời cho câu hỏi "Why Linux?".

Để tìm hiểu về lịch sử hệ điều hành Linux, các bạn có thể xem ở đây: History of Linux OS.

Đây là sơ đồ phát triển của các hệ điểu hành Unix nói chung:Và sơ đồ phát triển của các Linux distro:


(View full size)