Never ask how to use, just wonder how to make...

Sep 17, 2008

Chảy đi sông ơi

Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Ai sống mãi được
Em thì nông nổi
Anh thì mê mải

Anh đi tìm gì
Lòng người đen bạc
Mỹ nhân già đi
Lời ai than thở

Cuốn trong gió chiều
Anh hùng cười gượng
Nét buồn cô liêu
Sóng đời đãi hết

Chảy đi sông ơi
Cho tôi nhớ lại
Bên ai một chiều
Thôi thì thôi vậy

Yêu người tôi yêu
Hết rồi nước mắt
Mưa giăng ngợp chiều
Thôi thì thôi nhé

Em thì em bé
Anh thì hoang vắng...