Never ask how to use, just wonder how to make...

Sep 15, 2008

Alice and Bob

Alice và Bob là hai nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các bài giảng và các vấn đề về mã hóa và bảo mật. Việc sử dụng hai cái tên này bắt nguồn từ việc các vấn đề mã hóa thường phải đề cập đến "A muốn gửi một thông điệp cho B". Ngoài Alice và Bob, còn có một số nhân vật khác như:
- Eve: người nghe trộm thông tin, được biết như là kẻ tấn công với hình thức passive.
- Mallory: không như Eve, Mallory là kẻ tấn công hiểm độc. Mallory luôn muốn sửa đổi thông tin, thay thế bằng tin khác hoặc nhân bản các tin lên,...
- Trend: may mắn cho Alice và Bob, họ luôn có sự giúp đỡ của Trend, bên thứ ba, người cung cấp các giao thức an toàn để truyền tin.

Bài hát sau do MC Plus+ (*) sáng tác. Bài hát nói về mối quan hệ của Alice, Bob, Trend, Eve và Mallory, cùng với các vấn đề liên quan đến an toàn mạng như các thuật toán mã hóa, ưu nhược điểm của chúng.

[*] MC Plus+ tên thật là Armand Navabi, đang nghiên cứu về khoa học máy tính tại đại học Purdue.


Lyric:

Alice is sending her message to Bob
Protecting that transmission is Crypto’s job
Without the help of our good friend Trent,
It’s hard to get that secret message sent
Work tries to deposit the check of your salary
But with no crypto, it’ll be changed by Mallory
You think no one will see what it is, you believe?
But you should never forget, there’s always an Eve…

[Chorus]
‘Cause I’m encrypting s**t like every single day
Sending data across the network in a safe way
Protecting messages to make my pay
If you hack me, you’re guilty under DMCA

DES is wrong if you listen to NIST
Double DES ain’t no better man, that got dissed
Twofish for AES, that was Schneier’s wish
Like a shot from the key, Rijndael made the swish
But Blowfish is still the fastest in the land
And Bruce used his fame to make a few grand
Use ECB, and I’ll crack your ciphertext
Try CFB mode to keep everyone perplexed

[Chorus]
‘Cause I’m encrypting s**t like every single day
Sending data across the network in a safe way
Protecting messages to make my pay
If you hack me, you’re guilty under DMCA

Random numbers ain’t easy to produce…
Do it wrong, and your key I’ll deduce
RSA, only public cipher in the game
Creating it helped give Rivest his fame
If we could factor large composites in poly time,
We’d have enough money to not have to rhyme
Digesting messages with a hashing function
Using SHA1 or else it won’t cause disfunction

[Chorus]
‘Cause I’m encrypting s**t like every single day
Sending data across the network in a safe way
Protecting messages to make my pay
If you hack me, you’re guilty under DMCA

Password confirmed. Stand by…